ניאום יוחנן אס בכנס נדל”ן ישראלי 2014 בתור יושב ראש ארגון המתווכים הישראלי