סדנא לגיוס נכסים – פרזנטציה

רושם ראשוני נוצר במהלך ה- 90 שניות הראשונות!
מתווכי נדל”ן מקיימים מפגשי מכירה עם מגוון לקוחות,
הדרישה להעברת מסר תכליתי וממוקד ולהפקת מידע במפגש
הפרזנטציה הינה קריטית להצלחתך ולבניית המוניטין שלך.

זכור במרבית המקרים אין הזדמנות שניה!
דימויו של השרות בעיני הלקוח נקבע על ידי אופן הצגתו
פרזנטציה חובבנית עלולה להכשיל עסקה ולפגוע בבניית המוניטין שלך.

מחירי הסדנא לפי כמות המשתתפים: 

משתתף 1 320 ₪ + מע”מ
משתתפים 2 570 ₪ + מע”מ
משתתפים 3 820 ₪ + מע”מ
משתתפים 4 1,070 ₪ + מע”מ
משתתפים 5 1,320 ₪ + מע”מ